Käyttöehdot

Nämä ovat käyttöehdot Europcar Kausiauto verkkopalvelun käyttämiselle. Tutustukaa näihin ehtoihin huolellisesti ennen kuin käytätte Europcar Kausiauto verkkopalvelua. Käymällä näillä sivuilla hyväksytte ehdot sitoviksi.

Eri sivut voivat myös sisältää näiden ehtojen lisäksi ensisijaisesti sovellettavia erityisiä palvelukohtaisia ehtoja. Europcar Kausiauto verkkopalvelutunnisteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan lisäksi Europcarin verkkopalvelun ja tunnisteiden käyttöä koskevia yleisiä sopimusehtoja.

Europcar Kausiauto verkkopalvelu on suunnattu käytettäviksi Suomessa. Riippumatta siitä, mistä maasta palveluja käytetään, sovelletaan Suomen lakia.

Europcar autovuokraamo

Interrent Oy operoi Europcar autovuokraamoa Suomessa. Interrent Oy on osa kansainvälistä Europcar konsernia.

Palveluntarjoajat

Pääasiallisena palveluntarjoajana kausiauto.fi:ssä toimii Interrent Oy.

Pääasiallista palveluntarjoajaa koskevat tiedot

Nimi
Interrent Oy (0109269-9)
Perintötie 8
01510 Vantaa

Muut palveluntarjoajat

Muiden Europcar Kausiauto palveluun kuuluvien palveluntarjoajien sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien yhteystiedot ilmenevät näitä koskevien palvelujen yhteydestä.

Palveluntarjoajan vastuu

Palvelun sisältö toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan". Näillä sivuilla annettua informaatiota ei voida pitää sitovana tarjouksena, muuna velvoittavana ilmaisuna tai kehotuksena oikeustoimen tekemiseen, eikä myöskään neuvona tai kehotuksena myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumentteja, ellei sellaista ole erikseen nimenomaan ilmoitettu. Palvelun sisällölle kuten julkaistuille teksteille, kuville, äänitiedostoille, animaatiolle, laskureille ja muille mahdollisesti tallennetuille tiedoille tai palvelun toimivuudelle ei anneta takuuta.

Palveluntarjoaja ei vastaa tämän verkkopalvelun kautta käytettävissä olevien palveluiden toimivuudesta eikä ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnasta tai näiden tuottaminen palveluiden sisällöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen eikä muun materiaalin soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai johonkin muuhun erityiseen tarkoitukseen. Asiakkaalla on vastuu sijoitustoimintansa taloudellisesta tuloksesta. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden sivujen käyttämisestä tai näillä sivuilla annetusta neuvonnasta tai muusta informaatiosta.

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Interrent Oy:lle tai erikseen ilmoitetulle kolmannelle taholle. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Interrent Oy:n Verkkopalveluissa esitetyn aineiston kopiointi, tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Palveluntarjoajalla on oikeus asiakkaan pyynnöstä lähettää yleistä tietoa sisältävää aineistoa asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelimeen. Palveluntarjoaja lähettää pankki- tai vakuutusyhtiösalaisuuden alaista tietoa asiakkaan ilmoittamaan sähköposti- tai matkapuhelinosoitteeseen vain, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien aiheuttamista vahingoista.